Handelsbetingelser

Produktinformation

På Nordrum.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Nordrum.dk via tj@nordrum.dk

Priser

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende - og kan ændres fra dag til dag. køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt Nordrum accepterer ordren. Alle priser er vist inkl. moms.

Bestilling

Præsentation af varer sammen med en pris på Nordrum.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra Nordrum.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Nordrum.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.

En bindende aftale mellem køber og Nordrum.dk er først indgået, når Nordrum.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Betaling

Ved at handle med Nordrum accepterer du at betalingen foregår gennem PayPal's services, og at du har læst og forstået PayPal's brugeraftale. www.paypal.com.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation

Ved køb af nordrums produkter gælder følgende: Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter varens modtagelse og køber er således forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen.

Ansvarsfraskrivelse og garanti

Nordrum.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjememsider igennem links. Disse hjememsider er uden for Nordrum.dk's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og nordrum.dk, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til Nordrums egen beskrivelse.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for nordrum.dk's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Nordrum.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer vi ikke selv producere, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret

Meddeler køber nordrum.dk, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Nordrum.dk det modtagne beløb.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark - ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.

Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.

Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) - det gælder ikke varer afhentet i vor butik og heller ikke varer solgt til virksomheder.

Nordrum betaler de modtagne beløb, når den returnerede varer modtages i ubrugt og ubeskadiget stand.

Hjemmesiden nordrum.dk drives af firmaet:

Nordrum

Skolebakken 4 3100 Hornbæk

 

Forbehold for ændringer:

Nordrum forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

 

Links:

FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk

Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk

Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk

Forbrugerinformation www.forbruger.dk